Gwarancje prawne i zasady przydziału działek rekreacyjnych w stowarzyszeniu ogrodowym

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, który reguluje zasady przydziału działek rekreacyjnych, funkcjonuje w oparciu o Statut Polskiego Związku Działkowców. Dokument ten został uchwalony w dniu 2 lipca 2015 roku przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Zmiany do statutu zostały wprowadzone przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku. Szczegółowe zasady przydziału działek rekreacyjnych omawia rozdział VI statutu.

Zasady przydziału działek rekreacyjnych

Zgodnie ze statutem przydział działki w obrębie ROD następuje w wyniku podjęcia przez zarząd ROD uchwały. Uchwała ta ma moc nadania członkostwa zwyczajnego. Dokonując przydziału działki organ PZD uwzględnia przede wszystkim:

 • Funkcję działki
 • Zadania statutowe PZD, które dotyczą pomocy rodzinie oraz osobom niepełnosprawnym
 • Warunki bytowe osoby ubiegającej się o członkostwo
 • Miejsce zamieszkania oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o członkostwo

Co istotne przydział działki powoduje, że takie same prawa do użytkowania działki są nadawane również współmałżonkowi oraz rodzinie członka zwyczajnego. W przypadku śmierci członka zwyczajnego pierwszeństwo do użytkowanej przez niego działki uzyskują osoby bliskie, które użytkowały z nim działkę. W sytuacji, kiedy o przydział ubiega się kilka osób bliskich wybór należy do zarządu ROD.

Przydział działki jest dokonywany po uprawomocnieniu się uchwały, która dotyczy ustania członkostwa zwyczajnego dotychczasowego użytkownika działki. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy o przydział ubiega się współmałżonek użytkownika.

Obowiązki nowego członka

Zasady przydziału działki rekreacyjnej uwzględniają również obowiązki nowo przyjętego członka. Po przydziale działki musi on wpłacić:

 • Wpisowe
 • Opłatę inwestycyjną
 • Składkę członkowską
 • Inne opłaty uchwalone przez walne zebranie

Z wymienionych opłat zwolniony jest współmałżonek członka zwyczajnego. Jeśli chodzi o wysokość opłaty inwestycyjnej, to jest ona określana przez Krajową Radę. Z opłat inwestycyjnych zwolniony jest:

 • Członek zwyczajny w przypadku zamiany działki w obrębie tego samego ROD
 • Współmałżonek lub osoba bliska, która przejmuje działkę po członku zwyczajnym
 • Były współmałżonek, który przejmuje działkę po rozwodzie.

W obrębie ROD członek zwyczajny może użytkować tylko jedną działkę. Członek zwyczajny oraz jego małżonek nie mogą ubiegać się o nadanie prawa do użytkowania dodatkowej działki. Niemniej jednak współmałżonkowie, którzy przed zawarciem małżeństwa użytkowali oddzielne działki, zachowują do nich prawo.

Zasady przydziału działek rekreacyjnych oraz ich użytkowania są szczegółowo precyzowane przez przepisy prawa. Dzięki temu możliwe jest zachowanie przejrzystości zasad oraz możliwość rozstrzygania kwestii spornych.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.