Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – instytucja wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego w dniu 31 marca 2009 r. Jej celem jest redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy. Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika (np. choroba, wypadek, utrata pracy). Aby skorzystać z tej instytucji, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu upadłościowego. 

Opłata od wniosku wynosi 30 złotych.

Prowadzimy kompleksową obsługę klienta, począwszy od analizy sprawy na bazie dostarczonych dokumentów, złożenia wniosku o upadłość do właściwego sądu, prowadzenia sprawy sądowej do prawomocnego orzeczenia w sprawie upadłości konsumenckiej, aż do postępowania przed wyznaczonym przez sąd syndykiem upadłości w sprawie restrukturyzacji długu i zakończenia postępowania.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.